Skip to Content

Fisktæknir

Fisktækniskóli Íslands býður upp á fjölbreytt nám í sjávarútvegi á framhaldsskólastigi. Námið er hagnýtt tveggja ára nám sem er byggt upp sem önnur hver önn í skóla og hin á vinnustað.

Nemendur geta valið sér námsleiðir í sjómennsku, fiskvinnslu og fiskeldi.

Verkefni og vinnustaðir eru valdir með hliðsjón af áhuga hvers og eins.

Fiskvinnslulína: Nemendur læra um meðferð fisks, gæðakerfi, um vélar (td. Baader, Marel) og tæki og búnað sem notaður er til að hámarka gæði og verðmæti fisks. Námið gefur mögleika á fjölbreyttum atvinnutækifærum í vaxandi sjávarútvegi.

Sjómennskulína: Nemendur læra m.a. vélavörslu, aflameðferð, veiðitækni, sjóvinnu og rekstur. Námið er tilvalið fyrir þá sem stefna á strandveiði eða huga að öðrum störfum á sjó.

Fiskeldislína: Nemendur sérhæfa sig til almennra starfa í fiskeldi eða búa sig undir frekara nám hérlendis eða við samstarfsskóla okkar m.a., í Noregi.

Spennandi blanda bóklegs og verklegs náms.

Hver námsbraut tekur fjórar annir. Vinnustaðanám fer fram á annarri og fjórðu önn og er um 14 vikur hvor. Tvær fyrstu annir námsins eru sameiginlegar öllum brautunum þremur.  Nám á fyrstu önn fer fram í skóla en á annarri önn, á vinnustað.  Á þriðju önn eykst sérhæfing og á fjórðu önn stunda nemendur nám á vinnustað í samræmi við framtíðaráform sín um starfsvettvang; í vinnslu, til sjós eða í fiskeldi.

Netagerðin er þriggja ára samningsbundið nám og tvær annir í skóla.  Samningstíma og námi í skóla þarf að ljúka áður en farið er í sveinspróf. Þá er farið síðar í meistaranám til að öðlast meistararéttindi í greininni.  Einnig er  hægt að fara í viðbótarnám sem veitir réttindi til að hefja háskólanám.

Nám í skólanum veitir einnig réttindi til frekara náms í öðrum skólum.

Greinar þær sem flokkast undir að vera almennar og á að taka í Sjómennsku, Fiskvinnslu, og fiskeldi eru:

Enska, Íslenska, Stærðfræði, Námstækni og Veiðar, vinnsla og fiskeldi í samfélaginu.

Allar brautir eiga að skila eins eininga námi eða samsvarandi framlagi í íþróttum eða heilbrigðismálum

Skólagjöld 10.000kr

Efnisgjald og pappírsgjald 15.000kr

Samtals 25.000kr 

 

Nýtt nám á  vorönn 2016

Eins árs nám þrjá nýjar námsbrautir

Marel vinnslutæknir í samstarfi við Marel.

Gæðastjóri í samstarfi við Sýni.  

Fiskeldisnám samstarfi við Fiskeldisbraut Hólaskóla.

Inntökuskilyrði:

Hafa lokið námi í Fisktækni eða sambærilegu námi. Mat á reynslu og þekkingu úr sjávarútvegi getur einnig gilt til að  uppfylla inntökuskilyrði.

Námstími

Námið skiptist í tvær annir. Námið  er kennt í lotum. Byggt verður á dreifnámi þar sem kennt verður í stað- og fjarnámi.

Námstíminn er eitt skólaár og skiptist í tvær annir.  Hvor önn er 13-17 vikur (kennslu- og prófatími).  Samtals 360 kennslustundir á önn.  Samtals eru 30 fein-einingar á önn.

Innritun er hafinn á vorönn 2016

Umsóknarfrestur til 1. des 2015 sem er loka dagur til skráningar.

 

Námskeiðsgjald á önn er: 298.000 kr. Viljum vekja athygli á að nám hjá okkur eru styrkhæf hjá flestum fræðslusjóðum stéttarfélaga.

 Drupal vefsíða: Emstrur